Python Projesi

Python Proje Örnekleri Alıştırmalar
Python Proje Örnekleri Alıştırmalar
import math
sayı=int(input("bir sayı giriniz:"))
b=math.factorial(sayı)
print(b)

n=b
tot=0
while(n>0):
    dig=n%10
    tot=tot+dig
    n=n//10
print("Sonucun basamakları toplamı:",tot)

n! şu şekilde yazılabilir : 1*2*3*……(n-1)*n Örneğin, 10! = 10 * 9 * … * 3 * 2 * 1 = 3628800. Ve 10! sayısının basamaklarının toplamı da 3 + 6 + 2 + 8 + 8 = 27 ‘dir. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi, girilen sayının faktöriyel değerinin basamakları toplamını hesaplayan yazılımı python dilinde yazınız.

CEVAP VER