Python projeleri

Python Proje Örnekleri Alıştırmalar
Python Proje Örnekleri Alıştırmalar

Klavyeden girilen ikilik sayı sistemindeki herhangi bir sayıyı 10’luk sayı sistemine çeviren yazılımı python dilinde yazınız.

a = input('Enter a binary number : ')
ar = [int(i) for  i in a]
ar  = ar[::-1]
res = []
for i in range(len(ar)):
    res.append(ar[i]*(2**i))
sum_res = sum(res)      
print('Decimal Number is : ',sum_res)

CEVAP VER