Python Proje

Python Proje Örnekleri Alıştırmalar
Python Proje Örnekleri Alıştırmalar

3’ün veya 5’in katı olan 10’dan küçük tüm doğal sayıları listelersek, 3, 5, 6, ve 9’u elde ederiz. Bu katların toplamı 23’tür. 3’ün veya 5’in 1000’den küçük tüm katlarının toplamını hesaplayan yazılımı python dilinde programlayınız.

i=int=0
toplam=0
for i in range(3,1000):
    if i%3==0 or i%5==0:
        toplam+=i
print(toplam)

CEVAP VER