Python Proje Örneği

Python Proje Örnekleri Alıştırmalar
Python Proje Örnekleri Alıştırmalar

2 15 = 32768 ve basamaklarının toplamı 3 + 2 + 7 + 6 + 8 = 26 ‘dır. Buna göre, klavyeden girilecek x ve y sayılarından oluşacak xy sayısının değerinin basamakları toplamını hesaplayan yazılımı python dilinde yazınız

x=int(input("Bir sayı girin:"))
y=int(input("Bir sayı girin:"))

sonuc=1
for i in range (y):
    sonuc*=x
print("\n\n","sonuc:",sonuc)
n=sonuc
tot=0
while(n>0):
    dig=n%10
    tot=tot+dig
    n=n//10
print("Sonucun basamakları toplamı:",tot)

CEVAP VER