Python ile proje çalışmaları

Python Proje Örnekleri Alıştırmalar
Python Proje Örnekleri Alıştırmalar

0 ile 100 arasında rastgele sayı üretip, kullanıcının bu sayıyı tahmin etmesini isteyen ve kaç tahmin sonunda sayıyı bulduğunu kullanıcıya gösteren yazılımı python dilinde kodlayınız


from random import randint
 
rand=randint(1, 100)
sayac=0
 
while True:
  sayac+=1
  sayi=int(input("1 ile 100 arasında değer girin (0 çıkış):"))
  if(sayi==0):
    print("Oyunu İptal Ettiniz")
    break
  elif sayi < rand:
    print("Daha Yüksek Bir Sayı Girin.")
    continue
  elif sayi > rand:
    print("Daha Düşük Bir Sayı Girin.")
    continue
  else:
    print("Rastele seçilen sayı {0}!".format(rand))
    print("Tahmin sayınız {0}".format(sayac))

CEVAP VER